info: Sibrandahûs 

Klaarkampstermeermolen  eigenaar: Staats Bos-Beheer.  onder Sijbrandahuis aan de trekweg richting Rinsumageest.

Klaarkampermeermolen

Oude foto`s uit de jaren zestig (linker foto) toen nog naast de boerderij met èèn binnenroede (rechter foto) en zonder roeden

Even ten noorden van Rinsumageest ligt te midden van uitgestrekte weilanden een onopvallende poel omzoomd met een breede rietkraag.Dit meertje met wat laaggelegen grasland eromheen, in totaal ongeveer vijftien hectare, is sinds 1961 een natuurreservaat van Staatsbosbeheer.Het meertje heeft een opmerkelijke bijzonderheid het water is zout. De bodem van het meertje bestaat uit een zoute veenlaag{vroeger met zout zeewater doordrenkt} afgedekt door een kleilaag. Van hieruit komt het zout in het water. Bij laag water vertoond droogliggend hout soms een witte zoutlaag. In dit milieu komt een intressante zilte flora voor. Bovendien treft men hier vaak vogels aan die ook bij zee voorkomen.
Ten noorden van “de mar” bevindt zich de hoogte waarop in het jaar 1165 de cisterciënzer abdij is gesicht waarin naar verluidt in 1462 kruidenmeester broeder Jacob de “Claerkampster Cloosterbitter” uitvond. De broeders schijnen bij “de mar” klei te hebben gegraven voor het maken van kloostermoppen en veen voor brandstof of wellicht voor winning van zout.
Ten westen van het reservaat bevindt zich een particuliere eendenkooi op een zodanige afstand dat het hele terrein binnen het afpalingsrechtvan de kooi ligt, wat betekent dat er niet gejaagd mag worden.Om de zilting tot staan te brengen had Staatsbosbeheer hetplan het terrein te bemalen.
Dit moest gebeuren door middel van de watermolen aan de zuidkant van het terrein. Deze moest wel opgeknapt worden. In januari 1976 werd de watermolenbij het Klaarkampster meer weer officieel in gebruik gesteld.
Dat gebeurde door hoofdingenieur-directeur van landinrichting in de provicie Friesland, dhr. ir. J. Vlieger.
De molenwerd nu ook overgedragen aan de plaatselijke commissie voorruilverkaveling.

Op de kaart van dantumadeel in de atlas van Eeckhof(1847) komt aan de Juckemavaart reeds een molen voor.
Het is niet bekend wanneer deze gebouwd is.
Hiervoor in de plaats is waarschijnkijk In 1882 een nieuwe molen gebouwd, die in 1893 overgebracht is naar de huidige plaats.
Het Klaarkampestermeer werd toen droog gemaakt en de molen moest de daaruit onstane landerijen,
tezamen met nog enkele andere percelen – een totaal van plm 210 pondemaat – droog houden.
In 1975 is de molen in het kader van ruilverhaveling Dantumadeel geheel gerestaureerd.
Buiten de molen plaatste men een elektrisch gemaaltje, waarbij de meterkast etc. in de molen werd ondergebracht. Sinds 1997 is de meterkast buiten de molen geplaatst dit in verband met een nieuw high-tech gemaal wat nu volautomatisch het waterpeil regelt.

 

 winter 2000.

Zendamateurs 12 mei 2012.

voorjaar 2000.

Op de kaart van dantumadeel in de atlas van Eeckhof(1847) komt aan de Juckemavaart reeds een molen voor.
Het is niet bekend wanneer deze gebouwd is.
Hiervoor in de plaats is waarschijnkijk In 1982 een nieuwe molen gebouwd, die in 1893 overgebracht is naar de huidige plaats.
Het Klaarkampestermeer werd toen droog gemaakt en de molen moest de daaruit onstane landerijen,
tezamen met nog enkele andere percelen – een totaal van plm 210 pondemaat – droog houden.
In 1975 is de molen in het kader van ruilverhaveling Dantumadeel geheel gerestaureerd.
Buiten de molen plaatste men een elektrisch gemaaltje, waarbij de meterkast etc. in de molen werd ondergebracht. Sinds 1997 is de meterkast buiten de molen geplaatst dit in verband met een nieuw high-tech gemaal wat nu volautomatisch het waterpeil regelt.

Plaats gemeente en vormalige gemeente:Rinsumageest, Dantumadeel
Naam Molen:Klaarmapstermeermolen
Adres en ligging:Trekweg tussen Rinsumageest en Sibrandahahûs
CoÖrdinaten: 19171-59111
Eigenaar:Staats Bosbeheer regio Noord
 Bezoekadres: Tromsingel 1, 9724 CX Groningen
 Postadres: Postbus 333,9700 AH Groning
 tel:050-7074444 – fax:050-7074400  – KvK 30263544
Functie/andere bestemming:Poldermolen
Bouwjaar:1893
Landschappelijke waarde en windbelemmering:Zeer belangrijk en totaal geen windbelemmering
.
 De molen is bedrijfsvaardig en wordt bediend door Molenaar Gerard.T.J.Stockmann
 op afspraak te bezichtigen mob. 0031622296659
  
Restauraties:1977- 2012
  
Constructie: 
Type:Achtkante grondzeiler met gemetselde voet.
Romp:Hout gedekt met riet
Kap:Hout gedekt met riet
Kruiwerk:Sleepkruiwerk op 16 neuten
Bovenas:Sedert 1991 gietijzer
Wiekenkruis:Fabrikaat Buurma Oudeschans
 Buitenroede 1983. nr: 131 – Binnenroede 1991.  nr:246 HJK
 Met een vlucht van 16.14 m
Vang:Stalen bandvang met duimophanging en vangstok
  
Inrichting 
Aantal zolders:2
Schroef:Houten schroef in betonnen bak
  
Overbrengingen 
Asrad aantal kammen: 47 steek 10.8 cm
Bonkelaar aantal kammen:24 steek 10.8 cm
Spilrad aantal kammen: 35 steek 10.8 cm
Schroefrad aantal kammen:34 steek 10.8 cm
  
Overbrengingsverhouding 
Wiekenkruis-schroef1 : 2.02
Schroefmaten:diameter balk 37 cm – diameter schroef 1.07 m
 aantal gangen 3 – spoed 0.99 m – helling 25.7 graden
 schroef gedeelte 5.15 m – dikte schoepen 3 cm
 Lekspleet 3 cm – 293 liter/schroefomwenteling
Literatuur: De historie van de molen nabij het klaarkampstermeer 1862 -1976 door ing. G.Mast